บริการทางศูนย์

ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไป

     - บริการในเวลาราชการโดยความร่วมมือจาก ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
     - บริการนอกเวลาราชการโดยทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

บริการการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

     - ตรวจเลือดแบบสมบูรณ์
     - ตรวจเบาหวาน
     - ตรวจไขมัน
     - ตรวจการทำงานของไต ตับ
     - ตรวจระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
     - LAB อื่น ๆ ส่งต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่

จัดทำโครงการสุขภาพร่วมกับ อสม.ในพื้นที่

     - คัดกรองเบาหวาน
     - ความดันโลหิตสูง
     - โรคอ้วนลงพุง
          ฯลฯ

ขั้นตอนการรับบริการ

1. จัดทำทะเบียนผู้ป่วย

     - ยื่นบัตรคนไข้
     - เช็คสิทธิ์บัตรทอง, ประกันสังคม
     - ตรวจสอบเอกสาร
     - ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. ตรวจคัดกรอง

     - ซักประวัติ
     - วัดอุณหภูมิ
     - วัดความดันโลหิต
ถ้า BP > 140/90 mm.Hg (นั่งพัก 15 นาทีแล้วัดซ้ำ)
ถ้า BP < 90/60 mm.Hg(สอบถามอาการ และวัด ความดันซ้ำ)
3. การตรวจวินิจฉัยโรค

     - บริการในเวลาราชการโดยความร่วมมือจาก ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
     - บริการนอกเวลาราชการโดยทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่
4. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

     - รับสิ่งตรวจ เช่น เลือด, ปัสสาวะ, อุจาระ
     - ทดสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลือด
     - ตรวจระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
     - บริการตรวจพิเศษต่าง ๆ ตามคำสั่งแพทย์
5. บริการหลังพบแพทย์

     - ตรวจสอบความครอบคลุมในการรักษา
     - ตรวจสอบการส่งสิ่งตรวจวินิจฉัยทางห้อง ปฏิบัติการ
     - การนัดหมายผู้ป่วยเรื้อรัง
     - แยกแฟ้มผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน
6. จ่ายยาพร้อมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
7. ให้คำปรึกษา
09 June 0011 - การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554
09 June 0011 - การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2554


 Login
Register | Forget Password
ตั้งกระทู้ใหม่
 สาธารณสุข
    หัวข้อ ดู ตอบ วันที่
สอบถามเกี่ยวกับโครงการคนไทยไร้พุง 10459 2 19-08-2009
Take Afternoon Tea 703 0 21-06-2012
Stars Give Tree Top Troubadour A Boost 688 0 19-06-2012
A sexy avatar 724 0 13-06-2012
TOMS Shoes Unveils One Give One Eyewear 724 0 13-06-2012
Cheap St. Louis Blues jerseys 778 0 29-04-2012
Sean Avery jersey 737 0 13-04-2012
Discount NHL Jerseys 705 0 10-04-2012
Cheap Chicago Cubs Jerseys 1254 1 23-03-2012
โครงการสมองดีความจำดีและเรียนดี 747 0 09-07-2012

 

 


 • www.thai.dhamma.org
 • www.cuphatyai.com
 • www.nhso.go.th
 • www.moph.go.th
 • www.ccne.or.th
 • www.hospital.psu.ac.th
 • www.hatyaicity.go.th
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 4 คลองเรียน
  โทร :
       074 - 246963
  e-mail :
       info@tor4.org